Psychoterapia

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką. W swojej pracy korzystam z nurtu podejścia integracyjnego, skupiającego w sobie znane metody psychoterapii. Oparte na podążaniu za klientem.

Bliskie jest mi podejście holistyczne. Widzące człowieka jako istotę wielowymiarową o ogromnym potencjale. W tym potencjale do rozwiązywania wszelakich trudności życia codziennego.

Każda zewnętrzna zmiana, zaczyna się od wewnątrz

Psychoterapia pomaga w dotarciu do swojej wewnętrznej mocy. Wspierając w sytuacjach życiowego braku równowagi oraz podnosząc umiejętności personalne m.in. w obszarach:

  • Sytuacji kryzysowych, wyjścia z uzależnień, konfliktów rodzinnych, depresji, napadów lękowych, wzmożonego stresu, braku pewności siebie.
  • Odblokowania własnego potencjału, stawiania zdrowych granic, samopoznania siebie, zlokalizowania i uwolnienia nagromadzonych emocji.

Dzięki terapii uwalniamy się od stłumionych emocji. Możemy przyjrzeć się i zredukować mechanizmy obronne nabyte w przeszłości, które w tu i teraz, mogą już nam nie służyć. Blokując przed spójnym życiem z naszymi wewnętrznymi wartościami. Wytwarzając sytuacje braku na płaszczyznach: relacja z sobą i ludźmi, pieniądze, rodzina, zdrowie. Poprzez dotarcie do kontekstu źródłowego, powodującego przeciwności losu, możemy dokonać realnych zmian w sferze życiowej.

Na bieżąco szlifuję własny warsztat podnosząc swoje kwalifikacje. Biorąc udział w różnych szkoleniach i warsztatach z zakresu: hipnoterapii, TRE, psychodramy , pracy z systemowej, pracy z symbolem w przestrzeni, bioenergetyki lowena, wielowymiarowej pracy z ciałem.

Spotkania odbywają się w bezpiecznej przestrzeni i są poufne. Budują relację psychoterapeuta-klient, opartą na szacunku i akceptacji. Ważne dla mnie jest, aby wiarygodnie prowadzić spotkania terapeutyczne, dlatego sama przeszłam przez proces osobistej psychoterapii i wielu innych form rozwoju osobistego. Wizyty odbywają się w trybie 50 minutowym online lub stacjonarnie.

Lokalizacja: ul. Płatnicza 72, 01-827 Warszawa
Kwota: 180 złotych

Zapraszam,
Anna Bigora

Anna Bigora